architecture design

porta

Projecte de rehabilitació d’una antiga pallissa al Ripollès. Primera fase: Disseny de la porta d’accés

Advertisements